Dźwigi towarowe – transport towarów w jednostkach przemysłowych

0
619
Dźwigi towarowe

Windy towarowe to niezbędne wyposażenie zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw, hal fabrycznych, placów budowy, magazynów i innych jednostek odgrywających ważną rolę w przemyśle. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie wielkiego zakładu czy fabryki bez sprawnego dźwigu towarowego. Transport ładunków przebiega wówczas planowo i bez zakłóceń. Nie ma opóźnień i wszystko można wykonać na czas. Remonty obiektów również wymagają użycia windy towarowej. Niekiedy winda towarowa transportuje tylko ładunki. Są jednak i takie sytuacje, że wraz z towarem przewożeni windą są ludzie. Sprawność dźwigu towarowego jest warunkiem bezpieczeństwa towaru i uczestniczących w przewozie ludzi.

Bezpieczeństwo dźwigów towarowych

Bezpieczny przewóz ładunku jest nie mniej ważny niż bezpieczny przewóz osób. Jeden i drugi warunek musi być spełniony. Winda towarowa, która nie ma ważnych przeglądów, nie jest systematycznie serwisowa powinna być wykluczona z użycia. Ryzyko pojawienia się awarii wzrasta z czasem. Należy przestrzegać terminów okresowych przeglądów. Wszelkie odstępstwa od tego wymogu powinny podlegać surowym karom. Nie można oszczędzać przez narażanie zdrowia i życia ludzkiego. Założenie, że tylko windy osobowe wymagają częstego przeglądu jest nieprawidłowe. Dźwigi towarowe muszą być tak samo bezpieczne jak do przewozu ludzi. Obsługują je pracownicy, którzy ponoszą konsekwencje wszelkich nieprawidłowości w transporcie.

Przeglądy i serwisowanie dźwigów towarowych

Przeglądy okresowe, serwisowanie i naprawę dźwigów towarowych powinno się powierzyć profesjonalnym firmom http://www.lift.pl/dzwigi/dzwigi-towarowe, które zajmują się kompleksową obsługą tych urządzeń. Takie firmy  dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi, które pasują do różnych typów wind towarowych. Długookresowa współpraca z właściwym partnerem zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii, co pośrednio wpływa na większe bezpieczeństwo przewożonych towarów i ludzi. Pracownicy obsługujący windy towarowe mogą skoncentrować się na procesie pracy. Ich wydajność jest większa i szybszy transport towarów. Sprawność dźwigów towarowych w dużej mierze zależy od systematycznego kontrolowania, sprawdzania, konserwowania i naprawy tych urządzeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here