Rozliczanie formularza PIT 37

0
1288
Jak rozliczyć PIT 37

PIT 37 należy do najczęściej składanych formularzy podatkowych. Tego typu zeznanie składają osoby, który uzyskują przychód z tytułu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej. PIT 37 obejmuje również rencistów, emerytów oraz studentów. Dowiedz się, jak złożyć PIT 37, jak wygląda wzór dokumentu, a także jakie ulgi można zastosować, rozliczając rok podatkowy 2021.

  1. PIT 37 wzór
  2. PIT 37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu
  3. Przychody ze spółdzielczego stosunku pracy – jak rozliczyć?
  4. Ulgi w PIT 37

PIT 37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu

Na formularzu powinny rozliczyć się wszystkie osoby, które uzyskują przychody za pośrednictwem płatników i które są opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej – 17 lub 32 procent. Dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o dzieło czy umowę zlecenie, w przypadku działalności wykonywanej osobiście, ale także przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych.

PIT 37 dotyczy również świadczeń otrzymywanych z Funduszu Pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Z podatku zwolnione są osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Ulga dla młodych obejmuje przychody uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Nie dotyczy jednak przychodów związanych z członkostwem w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

W przypadku tzw. pita zerowego również konieczne jest złożenie formularza do odpowiedniego, właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. W tym przypadku pomocne może okazać narzędzie e-PITY i Twój e-PIT, oferowany przez Ministerstwo Finansów.

Wiele podatników zastanawia się, czy konieczne jest odprowadzanie podatku w przypadku pobierania świadczeń przedemerytalnych. W takim wypadku, mimo że tego typu zasiłek jest opodatkowany zawsze, konieczność złożenia zeznania podatkowego uzależniona jest od kilku czynników. W sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał innych dochodów oprócz zasiłków przedemerytalnych, zeznanie PIT do urzędu skarbowego składa za niego organ rentowy. Inaczej jest w przypadku, gdy oprócz świadczenia podatnik miał również inne dochody, chce rozliczać się małżonkiem, z ulgami lub skorzystać z preferencji. W takim wypadku składa zeznanie samodzielnie, wypełniając PIT 37 lub 36.

PIT 37 wzór

PIT 37

Rozliczenie PIT 37 obecnie nie jest trudne. Szczególnie, jeżeli mamy dostęp do usługi e-pity, która krok po kroku przeprowadza przez cały proces wypełniania formularza. Również PIT 37 wzór dostępny jest w internecie.

Przychody ze spółdzielczego stosunku pracy – jak rozliczyć?

Przychody ze spółdzielczego stosunku pracy rozliczamy na deklaracji PIT 37. Tak jak w przypadku innych zeznań, urząd skarbowy, do którego należy złożyć formularz, zależny jest od miejsca zamieszkania podatnika.

Ulgi w PIT 37

Ulgi w PIT 37 sposób na mniejszy podatek dochodowy. Do takich należy np. ulga na termomodernizację, która może wynieść 53 tysiące. Co ważne, inwestycja nie może trwać dłużej niż 3 lata, wymagana jest także jej dokumentacja.

Do często wybieranych ulg należy także ulga na internet. Można uwzględnić ją w zeznaniu tylko w ciągu dwóch kolejnych lat. Oprócz tego podatek pomniejszyć może ulga prorodzinna, która zależy od liczby wychowywanych dzieci.

Od podatku odliczyć można wydatki związane z rehabilitacją oraz lekami. Ulgi obejmują także darowizny, w tym na organizacje pożytku publicznego, cele kultu religijnego czy walki z COVID-19.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here