Wycena udziałów w spółce

0
1486
Wycena udziałów w spółce

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to aktywa finansowe które mogą być przedmiotem różnego rodzaju transakcji rynkowych jak nabycie, sprzedaż, aport czy ustanowienie zabezpieczenia spłaty zobowiązań. Realizacja takich transakcji może wymagać uprzedniej wyceny udziałów w spółce.

Po co mi wycena spółki?

Udziały w spółce bywają wyceniane zawsze wtedy, gdy zachodzi potrzeba oszacowania obiektywnej, niezależnej wartości rynkowej przedmiotu transakcji. Czasem, kiedy wymagają tego przepisy prawa.

Wycena udziałów w spółce jest często niezbędna przy wszelkiego rodzaju transakcjach spółki z udziałem wspólników mniejszościowych. Wspólnicy większościowi, w celu zabezpieczenia się przed roszczeniem ze strony wspólników mniejszościowych, w takiego rodzaju transakcjach jak podwyższenie kapitału zakładowego, wykup lub umorzenie udziałów czy połączenie przedsiębiorstw, zlecają wycenę spółki niezależnemu doradcy.  

Udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warto wycenić u niezależnego eksperta zawsze wtedy, gdy zachodzi różnica poglądów na temat wartości spółki pomiędzy zainteresowanymi stronami. Takie rozbieżności mogą wynikać z charakteru realizowanej transakcji np. wartości zabezpieczenia ustanowionego na udziałach spółki. Wierzyciel, np. bank kredytujący może mieć odmienną opinię na temat wartości udziałów stanowiących zabezpieczenia kapitału finansującego spółkę niż jej wspólnicy.

Kto może wycenić spółkę?

Wycena udziałów w spółce może zostać sporządzona przez każdego. Przepisy prawa nie narzucają specyficznych uprawnień jakie muszą posiadać wyceniający, aby świadczyć tego rodzaju usługi, tak jak to jest w przypadku wyceny nieruchomości. Zlecając wycenę spółki warto jednak zadbać o odpowiednie kwalifikacje zleceniobiorcy. Dla niektórych specyficznych branży, warto również pamiętać o odpowiednim doświadczeniu doradcy w wycenie podmiotów z określonej branży. Im większą wiedzę na temat obszaru działalności spółki będzie miał doradca, tym lepszą wycenę będzie w stanie wykonać.

Ile kosztuje wycena spółki?

Wycena udziałów w spółce, w zależności od skali działalności spółki i posiadanego majątku, poziomu zróżnicowania działalności, celu i metod wyceny może kosztować od kilku tysięcy złotych w przypadku małych, nieskomplikowanych podmiotów, przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy w przypadku dużych grup kapitałowych. Im bardziej skomplikowaną czy zróżnicowaną działalność wyceniana spółka będzie prowadziła tym koszt wyceny udziałów będzie wyższy. Podobnie im bardziej zróżnicowany majątek (szczególnie w zakresie nieruchomości) będzie posiadała spółka, tym wycena może być droższa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here